Oppussing kan finansieres med flere typer banklån

Oppussing kan finansieres med flere typer banklån

Det kan være en utfordring å velge rett finansiering når du skal pusse opp. Vi ser på fire muligheter for å skaffe kapital når du skal utbedre boligen din. Hvilken type lån som lønner seg avhenger av flere faktorer. Det kan du lese om nedenfor.

Utvidelse av boliglån

Når lånesummen som trengs til å få pusset opp er stor, er det mest vanlige å utvide et eksisterende boliglån. En av fordelene med denne løsningen er at boligen sannsynligvis allerede er pantsatt og tinglyst. Dermed er låneprosessen relativt enkel. En annen fordel er at boliglånet har lavere renter enn de fleste andre typer lån.

Utfordringen er å få aksept fra banken. Den totale gjelden din, etter at du har lånt ekstra til oppussing, kan normalt ikke overstige 85% av boligens verdi. Banken må også vurdere om du har god nok inntekt til å betjene en større lånesum.

Rammekreditt fra boligbank

Et alternativ til å utvide boliglånet er å få et såkalt rammelån. Dette er noe de fleste spare- og boligbanker tilbyr. Rentene på rammelån er vanligvis høyere enn på boliglån, men lavere enn på forbrukslån uten sikkerhet. Rammelånet fungerer også som en kreditt. Det vil si du betaler renter bare for den delen av lånet du bruker.

Her er utfordringen den samme som med utvidelse av et boliglån. Bankene yter ikke rammelån når kunden har høy gjeldsgrad på boligen. Kravene varierer, men for eksempel hos DNB får du ikke rammelån med mindre boliglånet er innenfor 60% av boligens verdi.

Husk dette om du bruker løsningene ovenfor

Om du får lån til oppussing med sikkerhet i boligen, pass på å ikke la de ekstra kronene bli dyrere enn nødvendig. Har du for eksempel 20 år igjen på nedbetalingen av boliglånet, vil de lave rentene bli spist opp av den lange nedbetalingstiden. Utvider du med 100 000 kroner, og betaler ned over mange nok år, vil kostnadene kunne bli høyere enn om du tar opp et usikret lån i stedet. De usikrede forbrukslånene må nemlig betales tilbake mye raskere.

Finansiering av oppussing uten sikkerhet

Et usikret forbrukslån passer til oppussing så lenge kostnadene ikke blir helt svimlende. Som du ser i eksemplene nedenfor er det mulig å låne flere hundre tusen til hvilket som helst formål, inklusive oppussing. Kravene for å få låne er mindre tekniske, i og med at det her ikke er snakk om hverken gjeldsgrad eller pant på en bolig. Men, bankene må likevel vurdere søknaden i forhold til inntekten og betalingsevnen din.

Her er fire banker med kurante lån til oppussing:

Bank Norwegian

 • Lån fra 5 000 kroner til 600 000 kroner
 • Nominelle renter fra 8,99%
 • Nedbetalingstid inntil 5 år

Santander Consumer Bank

 • Lån fra 10 000 kroner til 350 000 kroner
 • Nominelle renter fra 7,90%
 • Nedbetalingstid inntil 5 år

Easybank

 • Lån fra 10 000 kroner til 500 000 kroner
 • Nominelle renter fra 7,49%
 • Nedbetalingstid inntil 5 år

Ikano Bank

 • Lån fra 30 000 kroner til 400 000 kroner
 • Nominelle renter fra 7,90%
 • Nedbetalingstid inntil 5 år

Vurder en brukskreditt

En brukskreditt er nesten det samme som rammelånet vi beskrev lenger opp i artikkelen. Hovedforskjellen er at kreditten ikke vil ha noe med et boliglån og dets gjeldsgrad å gjøre, og dermed slipper du også å stille med sikkerhet. Som med rammelånet fungerer en brukskreditt slik at du kun betaler renter på det du faktisk bruker. Merk deg at noen banker bruker andre navn på brukskreditter, for eksempel fleksibelt lån eller kontokreditt.

Her er de to bankene som er størst på denne typen lån:

Instanbank

 • Kreditt fra 5 000 til 500 000 kroner
 • Nominelle renter fra 7,99%
 • Nedbetaling i forhold til benyttet kreditt

NB! Instabank tilbyr også vanlige forbrukslån på inntil 500 000 kroner.

Komplett Bank

 • Kreditt fra 10 000 til 500 000 kroner
 • Nominelle renter fra 7,90%
 • Nedbetaling i forhold til benyttet kreditt

Les dette før du velger å gi avkall på pantesikkerhet

De usikrede lånene har betydelig høyere renter enn boliglån med sikkerhet. Velg derfor kortest mulig nedbetalingstid om du går for denne finansieringsløsningen. Du bør også innhente flere tilbud fra forskjellige banker. Med flere tilbud vil du ha bedre oversikt over hvilken bank som er billigst.

Velger du en brukskreditt får du fordelen av at du ikke vil betale renter for lån du ikke trengte. Pass imidlertid på å betale raskt tilbake her også. Disse kredittene har ofte ingen andre krav til avdrag enn at du betaler en minstesum pluss påløpte renter. Lar du være å betale ned raskt på det du brukte til oppussingen, vil kreditten kunne bli meget dyr etter hvert.