Category: Uncategorized

Oppussing kan finansieres med flere typer banklån

Det kan være en utfordring å velge rett finansiering når du skal pusse opp. Vi ser på fire muligheter for å skaffe kapital når du skal utbedre boligen din. Hvilken type lån som lønner seg avhenger av flere faktorer. Det kan du lese om nedenfor.

Utvidelse av boliglån

Når lånesummen som trengs til å få pusset opp er stor, er det mest vanlige å utvide et eksisterende boliglån. En av fordelene med denne løsningen er at boligen sannsynligvis allerede er pantsatt og tinglyst. Dermed er låneprosessen relativt enkel. En annen fordel er at boliglånet har lavere renter enn de fleste andre typer lån.

Utfordringen er å få aksept fra banken. Den totale gjelden din, etter at du har lånt ekstra til oppussing, kan normalt ikke overstige 85% av boligens verdi. Banken må også vurdere om du har god nok inntekt til å betjene en større lånesum.

Rammekreditt fra boligbank

Et alternativ til å utvide boliglånet er å få et såkalt rammelån. Dette er noe de fleste spare- og boligbanker tilbyr. Rentene på rammelån er vanligvis høyere enn på boliglån, men lavere enn på forbrukslån uten sikkerhet. Rammelånet fungerer også som en kreditt. Det vil si du betaler renter bare for den delen av lånet du bruker.

Her er utfordringen den samme som med utvidelse av et boliglån. Bankene yter ikke rammelån når kunden har høy gjeldsgrad på boligen. Kravene varierer, men for eksempel hos DNB får du ikke rammelån med mindre boliglånet er innenfor 60% av boligens verdi.

Husk dette om du bruker løsningene ovenfor

Om du får lån til oppussing med sikkerhet i boligen, pass på å ikke la de ekstra kronene bli dyrere enn nødvendig. Har du for eksempel 20 år igjen på nedbetalingen av boliglånet, vil de lave rentene bli spist opp av den lange nedbetalingstiden. Utvider du med 100 000 kroner, og betaler ned over mange nok år, vil kostnadene kunne bli høyere enn om du tar opp et usikret lån i stedet. De usikrede forbrukslånene må nemlig betales tilbake mye raskere.

Finansiering av oppussing uten sikkerhet

Et usikret forbrukslån passer til oppussing så lenge kostnadene ikke blir helt svimlende. Som du ser i eksemplene nedenfor er det mulig å låne flere hundre tusen til hvilket som helst formål, inklusive oppussing. Kravene for å få låne er mindre tekniske, i og med at det her ikke er snakk om hverken gjeldsgrad eller pant på en bolig. Men, bankene må likevel vurdere søknaden i forhold til inntekten og betalingsevnen din.

Her er fire banker med kurante lån til oppussing:

Bank Norwegian

 • Lån fra 5 000 kroner til 600 000 kroner
 • Nominelle renter fra 8,99%
 • Nedbetalingstid inntil 5 år

Santander Consumer Bank

 • Lån fra 10 000 kroner til 350 000 kroner
 • Nominelle renter fra 7,90%
 • Nedbetalingstid inntil 5 år

Easybank

 • Lån fra 10 000 kroner til 500 000 kroner
 • Nominelle renter fra 7,49%
 • Nedbetalingstid inntil 5 år

Ikano Bank

 • Lån fra 30 000 kroner til 400 000 kroner
 • Nominelle renter fra 7,90%
 • Nedbetalingstid inntil 5 år

Vurder en brukskreditt

En brukskreditt er nesten det samme som rammelånet vi beskrev lenger opp i artikkelen. Hovedforskjellen er at kreditten ikke vil ha noe med et boliglån og dets gjeldsgrad å gjøre, og dermed slipper du også å stille med sikkerhet. Som med rammelånet fungerer en brukskreditt slik at du kun betaler renter på det du faktisk bruker. Merk deg at noen banker bruker andre navn på brukskreditter, for eksempel fleksibelt lån eller kontokreditt.

Her er de to bankene som er størst på denne typen lån:

Instanbank

 • Kreditt fra 5 000 til 500 000 kroner
 • Nominelle renter fra 7,99%
 • Nedbetaling i forhold til benyttet kreditt

NB! Instabank tilbyr også vanlige forbrukslån på inntil 500 000 kroner.

Komplett Bank

 • Kreditt fra 10 000 til 500 000 kroner
 • Nominelle renter fra 7,90%
 • Nedbetaling i forhold til benyttet kreditt

Les dette før du velger å gi avkall på pantesikkerhet

De usikrede lånene har betydelig høyere renter enn boliglån med sikkerhet. Velg derfor kortest mulig nedbetalingstid om du går for denne finansieringsløsningen. Du bør også innhente flere tilbud fra forskjellige banker. Med flere tilbud vil du ha bedre oversikt over hvilken bank som er billigst.

Velger du en brukskreditt får du fordelen av at du ikke vil betale renter for lån du ikke trengte. Pass imidlertid på å betale raskt tilbake her også. Disse kredittene har ofte ingen andre krav til avdrag enn at du betaler en minstesum pluss påløpte renter. Lar du være å betale ned raskt på det du brukte til oppussingen, vil kreditten kunne bli meget dyr etter hvert.

Lånekalkulator med terminbeløp og rente

Lånekalkulatoren på bankenes nettsider gir en viss indikasjon på hva ditt lån vil koste. Tallene du får oppgitt er imidlertid kun veiledende. Her får du vite hva du må være oppmerksom på når du søker om lån uten sikkerhet.

Hva en lånekalkulator viser

De enkleste kalkulatorene på bankenes nettsider lar deg manipulere kun to tall. Dette er lånesum og ønsket nedbetalingstid. Når du velger summen og antallet år får du opp en illustrasjon på de månedlige kostnadene. Dette tallet er kun retningsgivende, og baseres på en gjennomsnittlig rente for den lånesummen du valgte. De reelle kostnadene kan bli både betydelig og ubetydelig annerledes.

Noen banker har litt mer kompliserte kalkulatorer, for eksempel valgmuligheter som skiller mellom ulike typer lån, med ulike gebyr eller lignende.

Fremhever kostnadene

Rentene å forbrukslån er høyere enn på lån der banken har pantesikring, for eksempel boliglån og de fleste billån. Hvor dyrt lånet blir avhenger veldig av hvilken bank du låner hos, lånesummen, og din egen kredittscore og betalingsevne.

Kredittscoren og betalingsevnen vil påvirke hvilke renter du får, innenfor de to ytterpunktene banken opererer med. Om vi tar Santander som eksempel vil det si at rentene kan bli alt mellom 7,9% og 17,9%. På små lånesummer over kort tid vil rentene ha langt mindre å si enn for lån på store summer over lang tid.

Derfor er lånekalkulatoren kun veiledende

Det er umulig for en bank å gi deg eksakte tall for renter og kostnader før du faktisk søker. Dette har å gjøre med hvordan rentene fastsettes på et forbrukslån. Nesten alle banker opererer med en laveste og høyeste rente. Hva hver enkelt søker får tilbud om avhenger av søkerens kredittscore og betalingsevne. God økonomi betyr lave renter, og vise versa.

Nedenfor finner du tre eksempler på gode banker der du kan prøve ut forskjellige lånesummer, nedbetalingstid, og deretter se hva de omtrentlige kostnadene blir.

Forbrukslån fra Santander

Lånekalkulatoren fra Santander skiller mellom tre typer lån. Dette er smålån på under 70 000 kroner, standard forbrukslån mellom 70 000 og 350 000 kroner, samt lån til refinansiering på inntil 350 000 kroner. Rentenivåene er forskjellige alt ettersom hvilken lånesum du søker om. Dette tas med i de foreløpige beregningene i kalkulatoren.

Forbrukslånet fra Santander har de følgende detaljene:

 • Lånesum fra 10 000 til 350 000 kroner
 • Nominelle renter mellom 7,90% og 17,90%
 • Etableringsgebyr 950 kroner*
 • Termingebyr 70 kroner*
 • Medlåner aksepteres
 • Krav til alder 23 år, krav til inntekt 200 000 kroner per år

* Santanders forbrukslån er gebyrfritt (både etablering og termin) når lånesummen er under 70 000 kroner.

En litt enklere kalkulator

Easybank sin lånekalkulator er av den enkleste sorten. Du kan kun endre lånesum og nedbetalingstid. Kostnadene oppgis deretter basert på gjennomsnittsrenten banken gir for den lånesummen du valgte.

Forbrukslånet fra Easybank har de følgende detaljene:

 • Lånesum fra 10 000 til 500 000 kroner
 • Nominelle renter fra 7,49%, høyeste nominelle rente ikke oppgitt*
 • Etableringsgebyr 995 kroner
 • Termingebyr 35 kroner
 • Medlåner aksepteres ikke
 • Krav til alder 23 år, ingen oppgitt inntektskrav**

* Easybank oppgir 23,92% som høyeste effektive rente. Effektiv rente inkluderer alle gebyrer.

** Selv om ingen spesifikk minste årsinntekt er oppgitt, vil du neppe få lån om du ikke har fast inntekt i en eller annen form.

En optimistisk løsning

På Ikano Bank sin nettside er lånekalkulatoren av den optimistiske sorten. Beregningene der foretas nemlig basert på den billigste renten du kan få hos Ikano. Valgene her er også kun lånesum og nedbetalingstid, men du får oppgitt langt mer informasjon enn hos andre banker. Disse er de samlede lånekostnadene, totalsummen du betaler tilbake (lånesum pluss kostnader), månedlige avdrag, samt nominelle og effektive renter. Husk at dine renter blir på laveste nivå kun dersom du har god nok kredittscore og betalingsevne.

 • Forbrukslånet fra Ikano Bank har de følgende detaljene:
 • Lånesum fra 30 000 til 400 000 kroner
 • Nominelle renter mellom 7,90% og 15,90%
 • Etableringsgebyr 900 kroner
 • Termingebyr 50 kroner
 • Medlåner aksepteres
 • Krav til alder 25 år, krav til inntekt 200 000 kroner per år

Kort nedbetalingstid er viktig

Låner du for eksempel 30 000 kroner over 1 år fra Santander, vil kostnadene bli cirka 3 000 kroner med de dyreste rentene. Med de laveste rentene blir kostnaden knapt tusen kroner lavere. Låner du derimot 350 000 kroner til refinansiering over 15 år, vil kostnadene bli cirka 260 000 kroner, selv med de billigste rentene banken har for usikrede lån.

Dette viser at det er om å gjøre å ha kortest mulig nedbetalingstid på et forbrukslån. Du bør også prøve å ikke låne mer enn det som er absolutt nødvendig.

Husk at lånetiden på vanlige forbrukslån er maksimalt fem år. Låner du til refinansiering av dyrere gjeld kan lånetiden bli på inntil 15 år. Dette er i henhold til retningslinjer fra Finanstilsynet, og vil gjelde i alle banker som tilbyr lån uten sikkerhet.

De 3 viktigste fordelene med et forbrukslån

Det finnes faktisk fordeler med forbrukslån. Selv om det virker som om media vil at du skal tro noe annet. Du skal ikke bla deg gjennom mange nettaviser før du finner en sak som inneholder advarsler mot lån til forbruk.

Det vi aldri får høre om er de mange tusen menneskene som har et uproblematisk forhold til forbrukslånene sine.

Vi hører, for eksempel, aldri om dem som realiserer prosjektene og drømmene sine med lånte penger. Dem som betaler det de skylder i tide og fortsatt har penger til overs.

Historier om mennesker som har en problemfri økonomi, selv om de har lån, selger ikke like godt antageligvis.

Bare så det er sagt: Et forbrukslån gir deg ikke automatisk betalingsvansker.

Jo, du skal så klart behandle slike lån med respekt. Men tar du enkle forholdsregler før du søker om forbrukslån, slik som å sette opp et budsjett, er det ingenting i veien for at du kan nyte godt av fordelene disse lånene gir deg.

Her er de tre viktigste fordelene:

1. Lån penger til hva du vil

Du kan få et boliglån så lenge banken kan ta pant i huset du vil kjøpe. Pantet gir banken en sikkerhet for at den får pengene tilbake hvis du ikke betaler for deg.

Pantet binder deg. Du kan ikke bruke lånet på andre ting enn huset.

Slik er det også med billån, for eksempel. Krever banken pant i bilen for å gi deg lån, pengene gå til innkjøp av bil. For at banken skal ha en sikkerhet for pengene sine.

Slik er det ikke med forbrukslån. Dette er usikrede lån. Eller lån uten sikkerhet, som noen sier.

Dette innebærer at bankene ikke krever en sikkerhet for pengene de låner ut. Dermed kan du bruke pengene på hva du vil. Bankene vil som regel ikke legge seg opp i hva lånet skal brukes til.

Du kan bli spurt

Du kan bruke et forbrukslån på hva du vil. Innenfor rimelighetens grenser, så klart. Banken kan allikevel komme til å spørre deg om hva pengene skal gå til. Spesielt hvis lånebeløpet er forholdsvis høyt.

Det er norske lover og regler som er årsaken. For å unngå at pengene blir brukt til terrorfinansiering eller hvitvasking er bankene pålagt å spørre om formålet med lånet.

2. Fleksibel nedbetaling

Det finnes et triks som gjør at du blir gjeldfri raskere. Vet du hva det er?

Trikset er å betale inn ekstra på lånene dine så ofte du kan. På forbrukslån også.

Norske utlånere av forbrukslån lar deg styre mye av innbetalingene selv, så lenge du betaler minstebeløpet.

 • Du kan så klart velge å bare betale minstebeløpet så lenge du har lånet.
 • Du står også fritt til å betale inn ekstra når du kan. For eksempel hvis du får igjen på skatten.

Det siste er lurt. For da blir du kvitt gjelden raskere.

Faktisk er norske lånekunders rett til en fleksibel nedbetaling av lånene sine nedfelt i lovverket. Det er myndighetene som har bestemt at bankene må la oss nedbetale lånet raskere hvis vi vil.

Dette er en stor fordel for oss som låner penger. I flere andre land, for eksempel, kan bankene tvinge lånekundene til å følge den bestemte nedbetalingsplanen.

3. Mange utlånere

Det finnes godt over 30 forskjellige tilbydere av forbrukslån i Norge. Og hva betyr det? Jo, at konkurransen om oss som kunder er temmelig hard.

Og konkurranse er bra. I alle fall for kundene. For knivingen bankene imellom gjør at de strekker seg langt for å gi oss bedre tilbud enn konkurrentene.

Dette merker du først og fremst på rentene. Den rene renten på forbrukslån varierer fra 10 % til 20 %, avhengig av hvilken bank du spør. Og dette bør du utnytte.

Én søknad til mange banker

Forbrukslånsrentene varierer fra den ene tilbyderen til den andre. Derfor bør du sende flere søknader om forbrukslån. Så mange som mulig, faktisk. For det er bare på denne måten du vil finne ut hvem som kan gi deg den beste renten.

Du synes kanskje det høres ut som en litt voldsom jobb å sende et tyvetalls lånesøknader? Vel, du kan la en lånemegler gjøre jobben for deg.

Bruker du en megler, trenger du bare å sende én søknad. Megleren sender den videre til mellom 10 og 20 banker. Bankene svarer med hvert sitt tilbud. Du plukker ut det beste og skroter resten.

Og bare så det er nevnt: lånemegleren gjør jobben gratis. Han eller hun får i stedet betalt en provisjon av banken som har fått en ny kunde.

Her er et par lånemeglere du kan kontakte:

 • Lendo
 • Axo Finans

Ikke farlig

Et forbrukslån er ikke farlig. Følger du rådene våre om å sette opp et budsjett og skaffe deg en oversikt over forbruket ditt, har du et godt utgangspunkt for å vurdere hvor mye du tåler å låne.

For, som du kan se over, er det godt med fordeler med forbrukslån. Fordeler som blir til glede og nytte for alle som sover godt om natten, selv med lånte penger.