Om Mimimagazine.com

Personlig økonomi påvirker alle deler av hverdagen. Om man sliter med økonomien så kan det gå utover humøret, livsgleden og personlige relasjoner. Mange sier at penger ikke betyr noe, men det er liten tvil om at økonomisk trygghet gjør livet bedre. Ved hjelp av noen enkle grep kan de fleste forbedre sin egen situasjon.

Det er lett å bruke penger når det går bra i livet. Da er det lett å glemme at det kan komme dårlige dager når man minst venter det. I slike situasjoner er det helt avgjørende at man har spart seg opp penger på forhånd. En buffer vil jevne ut de tunge tidene, og gjøre livet mer forutsigbart. På denne nettsiden vil vi derfor presentere mange effektive sparetips. I tillegg vil vi skrive mye om hvordan man kan forvalte de pengene som spares. Begge disse aspektene ved sparing er like viktige for å skape en trygg økonomisk hverdag. Vi håper at leserne kan ha glede av denne typen informasjon.